Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy odgrywa niebagatelną rolę w naszym zakładzie, świadczy o tym uznanie w oczach osób odpowiedzialnych za BHP jak również ludzi odpowiedzialnych za Południowy Koncern Węglowy S.A.
SIP jest w kompetencji Zakładowych Organizacji Związkowych, które raz na cztery lata powołują Zakładową Komisję Wyborczą, która sprawuje pieczę nad poprawnym przebiegiem wyborów OSIP. Organizacje Związkowe opracowują również regulamin wyborów OSIP i ZSIP.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa o społecznej inspekcji pracy. Uregulowania dotyczące działalności i SIP znajdują się także w przepisach Kodeksu Pracy.
SIP mają prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinien brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu przyczyn powstawania wypadków. Utrudnianie SIP dostępu do pomieszczeń i urządzeń, oraz nie udzielanie informacji może być potraktowane jako utrudnianie działalności SIP co jest wykroczeniem w myśl ustawy o SIP.
W Zakładzie Górniczym Sobieski z pośród dwudziestu dziewięciu Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pacy dwudziestu trzech to członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność. Również Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy jest członek NSZZ Solidarność Marek Mamica. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nas pracownicy Zakładu Górniczego Sobieski.
Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują pomocy, widzą ewidentne łamanie przepisów BHP oraz Kodeksu Pracy mogą liczyć na pomoc ze strony ZSIP. Na każdym z oddziałów są przedstawiciele załogi w postaci Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy do których można kierować wątpliwości lub zapytania, które nie zostaną bez odpowiedzi.

Oto organ Społecznej Inspekcji Pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski:

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - Marek Mamica


Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy:

oddz. G-1                         Poklękowski Jan
oddz. G-2                         Burdyk Jan
oddz. G-3                         Kopeć Paweł
oddz. GRP 1                    Golonka Marek
oddz. GRP 2                    Kocoł Piotr
oddz. GRP 3                    Ratajczyk Krzysztof
oddz. GPP                       Florkiewicz Wojciech
oddz. GPD                       Barnaś Piotr
oddz. GZL                        Zaułbiniak Rafał
oddz. GWK                      Zelek Jacek
oddz. Msz                        Tokarz Leszek
oddz. NTA                        Gancarczyk Robert
oddz. NNM                       Boś Kazimierz
oddz. ONW                      Cozac Wiesław
oddz. EUP                       Jurkiewicz Wacław
oddz. WL, OM                 Szwed Alicja
oddz. NTK                        Piętak Jan
oddz. LNP                       Gregorczyk Czesław
oddz. GT                          Panuś Marek
oddz. GM                         Palęga Tomasz
oddz. GW                         Nosal Artur
oddz. MD 1                      Lis Marek
oddz. MD 2                      Ciupek Krystian
oddz. BHP                       Mamica Marek
Administracja                  Wacławek Renata
oddz. ED 1                      Jarczyk Daniel
oddz. ED 2                      Bednarski Marek
oddz. WP                         Kucharski Zbigniew
PKW S.A. Centrum        Grabiec Marek

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd